Bài toán 8 quân hậu

Bài toán thù 8 nhỏ Hậu là bài bác tân oán lừng danh trong nghành nghề toán học tập.

You watching: Bài toán 8 quân hậu

Trong lập trình bài xích toán thù này liên tục được nhắc đến Khi bao gồm chủ thể tương quan đến đệ quy tảo lui Hay là trí tuệ nhân tạo.
*

1. Mô tả bài xích toán
. Trên bàn cờ bao gồm form size 8x8 ô, fan nghịch đặt các quân Hậu trên mỗi cột làm thế nào để cho không tồn tại quân như thế nào tiến công cho nhau, nghĩa là không tồn tại bất kỳ quân Hậu làm sao gồm thông thường sản phẩm hoặc thuộc phổ biến một con đường chéo với quân Hậu vẫn trường tồn trước đó.Quân Hậu bên trên bàn cờ là quân rất có thể đi được 8 hướng bao quanh nó.
*

Nlỗi hình ví dụ bên trên ko
có bất kỳ quân Hậu làm sao nằm trên đường đỏ, đôi khi những nhỏ Hậu còn sót lại cũng phổ biến quy hiện tượng này.2. Thuật tân oán.Trước hết, nên khẳng định điệu kiện như thế nào là gồm sự tấn công cho nhau giữa 2 quân Hậu bên trên ma trận 8x8, ma trận 8x8là hình mẫu của bàn cờ.
*

Hai quân Hậu tiến công nhau lúc + Chung mặt hàng. + Chung đường chéo cánh. + Tất nhiên là không chung cột bởi vì mỗi cột chỉ được để một Hậu.VD
: Cho 2 quân Hậu tọa độ (x,y), quân A đặt ở trong phần là (4,6), quân B đặt ở chỗ (6,4).+ Xét ĐK tầm thường hàng - Có y của A != y của B ( 6!=4).

See more: Bluestacks Không Kết Nối Được Internet, Broadcasting (Networking)

+ Xét ĐK phổ biến con đường chéo. - Có | xA-xB| = |yA - yB| (vị |4-6| = |6-4|). Suy ra quân A và B đang tấn công lẫn nhau.Dấu X tượng trương cho bé Hậu A cùng B.
*

Tiếp theo, đệ quy con quay lui
diễn ra nắm nào vào thuật toán thù.VD: Ta đem ô trước tiên X tại đoạn (0,7) tại cột 0 hàng 7 thì bao gồm tới 7 nhỏ Hậu rất có thể đặt ở cột thứ 1 (những dấu X nghỉ ngơi cột 1).
*

Nhưng (1,6)
(1,7) vi phạm ĐK vừa nêu bên trên yêu cầu chỉ còn 5 con Hậu là có thể đặt tại cột đầu tiên.
Các nhỏ Hậu có tiềm năng sót lại là ở đoạn (1,0), (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5).Lấy test
con Hậu tại đoạn (1,1)
Vì sẽ lựa chọn Hậu sinh hoạt (1,1) cùng (0,7) < những vệt X tức là sẽ chọn,Xtức là tiềm năng nhằm chọn>đề xuất các ô tiềm năng sống hàng 2 chỉ từ lại (2,3), (2,4) và (2,6). Chọn Hậu ở(1,1)< các dấuXtức là những ô sẽ chọn>
Đặt thành công xuất sắc quân Hậu sống cột máy 7 tức thị toàn bô quân Hậu (X
color xanh) nay đã bằng 8.

See more: Xổ Số Miền Bắc ( Nhạc Xổ Số Kiến Thiết, Do Ai Sáng Tác

Bài tân oán sẽ xong xuôi.SourceCode 8 con Hậu.
BigOCon trỏ C/C++Công nghệCông nghệ 4.0Công nghiệpcyberDBDesignDFSĐồ thịDockerDownloadInterviewJavamachine learningMySQLNoSQLOOPPostgresSQLsecuritySQLTảiternary search treeTrí tuệ nhân tạo

Chuyên mục: Chia sẻ