Analogous là gì

<ə"nælədʒi>
*danh từ
 (analogy between something & something) sự tương tự; sự kiểu như nhau
 to lớn point to lớn analogies between the two events
 chỉ ra rằng đầy đủ sự tương đương giữa nhì sự việc
 (triết học) (analogy with something) quy trình suy luận dựa trên sự giống như nhau; phép các loại suy
 my theory applies to you and by analogy to others lượt thích you
 triết lý của mình thích hợp ứng với anh cùng theo phxay loạisuy cũng thích ứng với những người dân khác như anh
 (sinch thứ học) sự thuộc chức (cơ quan)You watching: Analogous là gì

analogyn.1) khổng lồ draw, make an analogy 2) a close; superficial analogy (there is a cthua trận analogy between these two phenomena) 3) an analogy between; khổng lồ, with 4) by analogy (lớn reason by analogy) 5) on the analogy of (khổng lồ say thunk on the analogy of sunk)
analogy▸ noun SIMILARITY, parallel, correspondence, likeness, resemblance, correlation, relation, kinship, equivalence, similitude.Oppositesdissimilarity.


See more: Single Nucleotide Polymorphism ( Snp Là Gì ? Single Nucleotide Polymorphism (Snp) Là Gì

■ sự tương đồng
■ sự tương tự
hydraulic analogy: sự tương tự thủy lực
hydrodynamical analogy: sự giống như tbỏ động
membrane analogy: sự giống như màng mỏng
membrane analogy: sự tương tự màng
Reynolds analogy
■ phxay loại suy Reynolds
analogy computer
■ máy tính tương tự
analogy method
■ cách thức tương tự
by analogy
■ bởi tương tự
by analogy
■ có tác dụng tương tự
electric analogy method
■ phương thức năng lượng điện tương tự
hydraulic analogy
■ tương tự thủy động
hydraulic analogy method
■ phương thức tương tự như tbỏ lực
hydrodynamical analogy
■ phxay tương tự như tdiệt động
mechanical analogy
■ tựa như cơ học
membrane analogy
■ tương tự như màng
method of membrane analogy
■ phương thức tương tự như màngSee more: Apc Là Gì ? Đặc Điểm, Tính Năng Và Lợi Ích Của Bộ Lưu Điện Apc

* danh từ
- sự tương tự, sự tương đương nhau an analogy to lớn (with) ~ sự tựa như với an analogy between ~ sự giống như đồng thân - (triết học) phép các loại suy - (sinc đồ gia dụng học) sự thuộc chức (cơ quan)

Chuyên mục: Giải Đáp